Jsou moje data na serverhostingu zálohována?

O tom, jak bude zálohování dat probíhat, rozhoduje zákazník při objednání serveru nebo později. Nabízíme několik možností, jak může zákazník data serveru zálohovat. Ve všech případech platí, že zálohy si na objednaný zálohovací prostor ukládá sám zákazník.
 
První možností je zálohování v rámci dedikovaného serveru zákazníka pomocí dalšího pevného disku. Server PROFI nabízí konfiguraci více pevných disků, z nichž jeden nebo více disků si může zákazník vyhradit pro zálohovaná data. Příkladem může být objednávka serveru PROFI se třemi disky, kde dva budou tvořit RAID1 a na třetí disk bude zákazník provádět zálohy.
 
Další možností je příplatková služba, kdy zákazníkovi poskytneme externí zálohovací prostor v rámci stejného datacentra. V tomto případě zákazník do objednávky serveru uvede požadovaný objem zálohovaných dat. Server je zpravidla do sítě se zálohovacím prostorem připojený přes druhý síťový port rychlostí 1Gbps. Standardním přístupovým protokolem je FTP a SMB, na vyžádání je možné použít i protokol NFS.
 
Třetí možností zálohování je externí zálohovací prostor v geograficky oddělené lokalitě. Jedná se o zálohu na platformě cloud, pro kterou si zákazník zvolí v jakém datacentru bude vytvořena. Správa kreditu, fakturace a správa zálohovacího prostoru probíhá v tomto případě v cloud administraci oddělené od administrace dedikovaných serverů. Jedná se o nejpokročilejší formu záloh, kde vlastní zálohování probíhá pomocí agenta spuštěného na serveru, zatímco veškerá administrace úloh, plánování a přehled uskutečněných záloh spravuje zákazník přes pohodlné webové rozhraní. Pro platformu Windows je dostupná i varianta Bare Metal Backup, která umožňuje vytvořit kompletní obraz serveru.