Co je nutné uvést pro registraci .ru domény na fyzickou osobu podnikatele?

Pro registraci .ru domény na fyzickou osobu podnikatele je nutné v objednávce povinně uvést:

1) název společnosti
2) IČO společnosti
 
Do cca 30-ti minut od dokončení objednávky Vám dorazí výzva k platbě, kde naleznete fakturační údaje, potřebné k řádné úhradě registračního poplatku. Po uhrazení poplatku je doména (v pracovní dny) poslána k registraci. Jedná se o registraci ruční, a proto si na zpracování registrace vyhrazujeme 24 hodin. Po zadání registrace domény přímo v hlavním registru dochází k testování DNS serverů, které byly v objednávce zadány. Testování probíhá až 6 hodin. Je tedy velice důležité, aby byla doména řádně zanesena na DNS serverech, které zadáváte do objednávky. V případě, že v objednávce zadáte DNS servery FORPSI, o zanesení domény se postaráme sami.

V případě, že je zjištěno, že v objednávce byly zadány jiné servery, než FORPSI a doména není na daných serverech zanesena, je klient o této skutečnosti informován, prostřednictvím e-mailu. Doména je zasílána k registraci, až poté, co je problém s DNS servery vyřešen. Do té doby je doména stále volná k registraci.

Po úspěšném dokončení registrace obdrží zákazník na kontaktním e-mailu potvrzení o zpracování objednávky a má možnost doménu ve svém účtu spravovat.