Co je nutné uvést pro registraci .ru domény na fyzickou osobu podnikatele?


Pro registraci .ru domény na fyzickou osobu podnikatele je nutné v objednávce povinně uvést:

1) název živnosti
(většinou jméno a příjmení)
2) IČO

 
Do cca 30-ti minut od dokončení objednávky Vám dorazí výzva k platbě, kde naleznete fakturační údaje, potřebné k řádné úhradě registračního poplatku. Po uhrazení poplatku je doména (v pracovní dny) poslána k registraci. Jedná se o registraci ruční, a proto si na zpracování registrace vyhrazujeme 24 hodin.

Po úspěšném dokončení registrace obdrží zákazník na kontaktním e-mailu potvrzení o zpracování objednávky a má možnost doménu ve svém účtu spravovat.