Jak dlouho trvá dokončení registrace po objednání registrace a uhrazení reg. poplatku zákazníkem?

Registrace .ru domén se provádí ručně. Podmínkou pro úspěšné zpracování je správné zanesení domény na dns serverech a poskytnutí všech potřebných kontaktních údajů v objednávce. Při zvolení dns serverů FORPSI provedeme zanesení domény sami. Registrace domény je dokončena do 24 hodin od odeslání k registraci. Prodloužení registrační doby je způsobeno jednak ruční registrací a také technickými testy, které hlavní registrátor provádí. Technické testy trvají až 6 hodin. Po obdržení potvrzení z registru dochází k dokončení registrace.

Je tedy velice důležité, aby byla doména řádně zanesena na dns serverech, které zadáváte do objednávky.

V případě, že je zjištěno, že v objednávce byly zadány jiné servery, než FORPSI a doména není na daných serverech zanesena, je klient o této skutečnosti informován, prostřednictvím e-mailu. Doména je zasílána k registraci, až poté, co je problém s dns servery vyřešen. Do té doby je doména stále volná k registraci.

Po úspěšném dokončení registrace obdrží zákazník na kontaktním e-mailu potvrzení o zpracování objednávky a má možnost doménu ve svém účtu spravovat.