Na jaké období lze objednat prodloužení .de domény?

Prodloužení .de domény je možné pouze na jeden rok. Prodloužení je nutné nejdříve objednat v zákaznické administraci, dle instrukcí, které zákazník obdrží v upozorněních na blížící se expiraci. Po vyplnění objednávky prodloužení je zákazníkovi zaslána výzva k platbě cca do 30ti minut. Doména se odesílá k prodloužení až poté, co se platba fyzicky připíše na náš účet.

Domény .de mají jisté specifikum v prodlužování. Je nutné, aby platba za prodloužení byla na našem účtu nejpozději 7. den před expirací. Později již není možné automaticky prodloužení domény zajistit. Tento fakt je zohledněn i v upozorněních na expiraci domény, kde je uveden přesný datum, do kdy nejpozději je možné prodloužení domény zajistit.

V případě, že není platba včas na našem účtu, je doména poslána ke smazání s tím, že plně funkční bude do data expirace - tedy do konce předplaceného období.