Jak změnit DNS servery u .de domény?

Změnu je nutno objednat přes zákaznickou administraci, návod najdete na adrese zde

U .DE domén je nezbytné mít doménu správně zanesenou na nových požadovaných DNS serverech. Správnost zanesení domény do požadovaných DNS serverů je třeba ověřit na následujících stránkách DENICu.


Při změně dns serverů u koncovky .de je nutné dodržovat velice přísná pravidla:
- není povoleno, aby oba nameservery odkazovaly na shodnou IP adresu
- IP adresa se nesmí shodovat ve třetím segmentu
- hodnota "refresh" musí být nastavena min. na 10 000
- musí být povolena funkce "ping"
- apod.

Využitím výše uvedeného linku je možné ověřit správnost zanesení domény s tím, že Vám systém automaticky vyhodnotí nastavení a uvede případné nedostatky, které je nutné odstranit. Teprve poté, co systém znodnotí výsledek testování za "úspěšný", je možné provést změnu dns serverů na nově požadované.

Chcete-li provést změnu DNS serverů na FORPSI, stačí v administraci zvolit připravené nastavení a potvrdit změnu. Zanesení domény na DNS servery FORPSI a následnou změnu v registru zajistíme za vás.

V případě nesprávného zanesení domény do nových DNS není možné změnu provést. Změna DNS serverů zpravidla trvá 24 a více hodin.