Změna operačního systému nebo serveru

Změna webhostingového serveru se zachováním operačního systému ( např. z důvodu přechodu na vyšší verzi PHP či ASP.NET ) je prováděna zdarma. Změna operačního systému webhostingu ( např. přesun z varinaty Windows na variantu Linux ) je zpoplatněna částkou 200 Kč bez DPH. V obou těchto případech je nutné zaslat autorizovanou žádost přes kontaktní formulář.