Vytváření subdomén

Subdoménu, neboli doménu 3. řádu, si můžete ke svému už zřízenému webu vytvořit v zákaznické administraci -> Webhosting -> detail webu -> pod záložkou Subdomény.

Do připraveného pole napíšete požadovaný název subdomény (jen část před názvem domény, například admin.forpsi-test.com), kliknete na odkaz "Přidej" a na "Nastavit na serverech".
Pokud je web zřízen na linuxovém serveru ftpx.forpsi.com, nově přidané subdomény budou funkční až po reloadu konfigurace Apache, který probíhá každou sudou hodinu. Informace, kdy bude proveden se vám zobrazí po provedení nastavení.
 
 
V rootu FTP účtu webhostingu se vytvoří nový adresář v složce /subdoms/ + název subdomény. Do této nové složky nahrajete data pro subdoménu.

K novým variantám Easy, Advanced, Professional poskytujeme 5 subdomén v ceně plánu, konfigurace se provádí v administraci webu.

Cena další subdomény je 10,- Kč/měsíc bez DPH. Při aktivaci je nutné uhradit provoz subdomény do konce předplaceného období webhostingu, následně je subdomena fakturována společně s webem. Jedná se o subdoménu, která má vlastní konfigurační soubor a tím pádem je i direktiva Server_name totožná s názvem subdomény. (Nejde tedy o subdoménu vzniklou přepisem adresy například přes pravidla mod_rewrite).

Pokud nevyžadujete subdoménu s vlastním konfiguračním souborem, můžete vytvořit tzv. virtuální subdoménu za pomocí přepisování adres mod_rewrite v souboru .htaccess, který nahrajete do rootu webu /www na FTP účtu (případně doplníte již existující).
Můžete upravit níže vzorový mod_rewrite kód a data pro subdoménu nakopírovat do odpovídajícího adresáře (/www/název_subdomény) :

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^název_subdomény\.vaše_doména\.cz$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/název_subdomény/
RewriteRule ^(.*)$ /název_subdomény/$1 [L]Při provozu rozdílného obsahu na různých aliasech nebo subdoménách jednoho webu je nutné počítat s tím, že jednotlivé aplikace nejsou od sebe nijak odděleny a spouštějí se pod jedním uživatelem. Při napadení jednoho redakčního systému na aliasu/subdoméně se skripty hackerů obvykle rozšíří i do ostatních aplikací, které jsou provozovány na jednom webhostingu. Větší množství aplikací také spotřebuje více vyhrazených prostředků serveru; dochází pak k jejich rychlejšímu vyčerpání, což může nakonec způsobit i nefunkčnost webu.