DNS záznamy

Aby webhosting správně fungoval je nutné, aby byla doména nasměrována na odpovídající webový a mailový server. Směrování se provádí pomocí tzv. DNS záznamů. Existuje jich více, ale nejpodstatnější jsou tyto:
  1. A - zde se uvádí IP adresa webového serveru - záznam, který provádí přímý převod doménového jména na IP adresu 
     
  2. CNAME - alias ("stejné jako") - zde se uvádí jiné doménové jméno, které je dále převáděno na IP adresu.
     
  3. MX - server pro doručování pošty - zde se uvádí priorita a název mailového serveru. Priorita je celé kladné číslo. Čím je číslo menší, tím má záznam vyšší prioritu. V praxi to znamená, že pokud máte v DNS záznamu uvedeno více mailových serverů, je mail doručován na server s nejvyšší prioritou (nejmenší číslo v DNS záznamu) a teprve v případě, že tento server není dostupný je mail doručován na další server v pořadí (s druhým nejnižším číslem) - tomuto serveru se většinou říká záložní a bývá nakonfigurován tak, že se následně snaží maily doručit na mailový server s nejvyšší prioritou.
Příklad (pouze ilustrační):

 
domena.cz        A        81.2.194.136
local.domena.cz  A        127.0.0.1
domena.cz        MX       10 mxavas.forpsi.com
pop3.domena.cz   CNAME    pop3.forpsi.com
imap.domena.cz   CNAME    imap.forpsi.com
smtp.domena.cz   CNAME    smtp.forpsi.com
*.domena.cz      CNAME    domena.cz

(Nejprve bude email doručen na server s vyšší prioritou - mail.domena.cz, a jestliže tento nebude odpovídat, přijde požadavek na další v pořadí).