DNS záznamy

Aby webhosting správně fungoval je nutné, aby byla doména nasměrována na odpovídající webový a mailový server. Směrování se provádí pomocí tzv. DNS záznamů. Existuje jich více, ale nejpodstatnější jsou tyto:

A - zde se uvádí IP adresa webového serveru - záznam, který provádí přímý převod doménového jména na IP adresu
 
CNAME - alias ("stejné jako") - zde se uvádí jiné doménové jméno, které je dále převáděno na IP adresu.
 
MX - server pro doručování pošty - zde se uvádí priorita a název mailového serveru. Priorita je celé kladné číslo. Čím je číslo menší, tím má záznam vyšší prioritu. V praxi to znamená, že pokud máte v DNS záznamu uvedeno více mailových serverů, je mail doručován na server s nejvyšší prioritou (nejmenší číslo v DNS záznamu) a teprve v případě, že tento server není dostupný je mail doručován na další server v pořadí (s druhým nejnižším číslem) - tomuto serveru se většinou říká záložní a bývá nakonfigurován tak, že se následně snaží maily doručit na mailový server s nejvyšší prioritou.

TXT - záznamy určené pro SPF, DKIM, DMARC záznamy a další

Příklad (pouze ilustrační)