Zjištění konfigurace PHP

Použijte funkci phpinfo(). Vytvořte si soubor například info.php a do něj vložte následující řádku:

<? phpinfo(); ?>

Nahrajte soubor do adresáře /www (nebo rootu webu) a na výstup skriptu se pak podívejte přes prohlížeč: http://www.vasedomena.cz/info.php

Pro zjištění verze PHP je možné také použít funkci phpversion, která vrací přímo číslo verze.
Použití například zde:

<? echo "Současná verze PHP: ".phpversion(); ?>