Změna NSSETU (DNS serverů) u domény .CZ - přes administraci

V článku popíšeme postup a informace k změně DNS serverů u .CZ domén.
 
U domén .CZ se zadává tzv. NSSET - sada jmenných serverů. Tento NSSET obsahuje všechny potřebné informace od samotných DNS serverů, oprávněný kontakt(y) pro změnu informací v samotném NSSETu a další údaje.
Nezadávají se tedy pouze jednotlivé DNS servery jako u ostatních domén v naší nabídce.
 

Obsah

 

U jakých domén a služeb mohu tento návod využít?

Popsanou změnu je možné provést pouze u .CZ domén jak jsme již uvedli.
Změnu DNS serverů pro ostatní domény z naší nabídky provedete dle článku Změna DNS serverů.
 
Změnu NSSETu není možné provést u služby Balíček.
V případě, že chcete změnu provést u domény .CZ, která je v rámci služby Balíček, kontaktujte prosím naší zákaznickou podporu pro více informací.
 

Kde nastavení provedu

Změnu DNS serverů je možné provést ze zákaznické administrace v menu Domény -> kliknete na název domény -> Změna DNS serverů:
 
 

Změna DNS serverů

U domény můžete z administrace nastavit DNS servery(NSSET) naší společnosti FORPSI - výchozí doporučená předvolba, již existující NSSET, který jste obdrželi od vašeho poskytovatele a nebo vytvořit nový NSSET.
 
Nastavení a využívání DNS serverů FORPSI a nebo vlastních není nijak zpoplatněno u domény.
 
Před změnou prosím věnujte také pozornost informativnímu textu ve formuláři, aby jste předešli případnému výpadku služeb na doméně.
 

DNS u FORPSI

Nastavení DNS serverů FORPSI je výchozí volba a nemusíte nic vyplňovat. Stačí ve formuláři kliknout na možnost "odeslat":
 
 
Po dokončení této změny nastavení "DNS u FORPSI" se zobrazí potvrzující informace k změně.
 
A nově bude aktivní v administraci domény nabídka "Editace DNS záznamů". Nastavení jednotlivých DNS záznamů najdete popsané v článku Nastavení DNS záznamů.
Můžete tedy okamžitě nastavit u domény potřebné DNS záznamy k zachování funkčnosti služeb na doméně.
Kdy se projeví změna DNS serverů v Internetu je popsána v této části Kdy se změna projeví?
 

Již existující NSSET - mám ID od poskytovatele

Při této volbě můžete vyplnit ID existujícího NSSETu, který jste obdrželi od vašeho poskytovatele DNS serverů.
 
V příkladu ve formuláři nastavíme NSSET ID na hodnotu: DNS-PRIKLAD
 
 
Po odeslání této změny se zobrazí potvrzující informace k změně.
 
Při použití vlastních DNS serverů(NSSET) je možné DNS záznamy pro doménu upravovat pouze na DNS serverech přes poskytovatele nastavených DNS serverů.
 

Nový NSSET - znám pouze DNS servery

Obvykle tuzemský poskytovatel služeb vám sdělí ID jeho NSSETu pro .CZ domény.
U zahraničních poskytovatelů většinou obdržíte jen jednotlivé DNS servery, které si máte u domény .CZ nastavit, například ns1.nameserver-priklad.net, ns2.nameserver-priklad.com - v takovém případě je zapotřebí vytvořit nový NSSET.
 
Podrobnější návod na vytvoření nového NSSETu je popsaný v článku Vytvoření nového NSSETU u .CZ domény.
 
Pro ukázku jsou níže uvedeny hodnoty a poznámky v příkladovém vytvoření nového NSSETu:
 
 • NSSET ID: FORPSI-TESTCZ
  • ID je složeno z názvu domény forpsi-test.cz a neobsahuje v názvu NSSETu nepovolenou tečku.
 
 • Technický kontakt(y): FORPSI-TEST
  • ID technického kontaktu můžete zkopírovat z WHOIS CZ domén po vyhledání vaši domény. Ve výpisu domény stačí kliknout na 5. řádku na identifikátor držitele domény a poté si zkopírovat na 1. řádku hodnotu "Identifikátor".
 
 • Autorizační heslo: *******************
  • Nastavte bezpečné heslo. Pokud nebude vyplněno, automaticky se vygeneruje náhodné heslo. Obnovení hesla je možné přes kontaktní email nastaveného technického kontaktu. Heslo slouží pro budoucí úpravy hodnot v NSSETu.
 
 • Rozsah testů: 0
  • více informací najdete v odkazovaném článku na vytvoření nového NSSETu.
 
 • Názvy serverů: ns1.nameserver-priklad.net a ns2.nameserver-priklad.com
  • do levého pole pod sebe se vyplňují jmenné názvy DNS serverů. Do pravého pole jejich IP adresa/GLUE záznam, které se využívají v minimum případech a není zapotřebí vyplňovat.
 
 
Pokud již u nějaké vaší .CZ domény využíváte stejné DNS servery, je možné zkopírovat její nastavené ID NSSETu a použít ho v změně "Již existující NSSET".
 

Další informace k změně DNS serverů

Níže jsou popsány některé vysvětlení k změně DNS serverů(NSSETu) a další informace, které mohou nastat.
 

Kdy se změna projeví?

Po změně DNS serverů je zapotřebí obvykle vyčkat až 24 hodin, někdy i déle.
Propagace nově nastavených DNS serverů v Internetu se u každého poskytovatele připojení(ISP) projeví po uplynutí různé doby.
To ovlivňuje nastavení TTL hodnoty(Time To Live), která je udávána ve vteřinách. Obvykle se využívá hodnota 86400 = 24 hodin. Po tuto dobu jsou původní DNS servery načteny v cache paměti lokálního poskytovatele připojení(ISP).
Po uplynutí této doby(TTL) dojde při novém dotazu na doménu k načtení aktuálních DNS serverů u domény.
 
Pro testování zobrazení domény z nových DNS serverů můžete například vyzkoušet připojení z jiné sítě - mobilní data, jiná WIFI síť.
 

Změnil jsem DNS servery na vlastní, ale doména není stále dostupná po 24 hodinách

Jako první můžete vyzkoušet některý z on-line nástrojů pro kontrolu DNS serverů u domény, například:
 
 
Test po zadání vaši domény(bez www), ověří nastavené DNS servery. Jestliže zde budou vypsané některé problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele DNS serverů.
 
V případě, že první test žádný problém nehlásí, další test opět po vyplnění názvu vaší domény(bez www) zadejte na:
 
 
Zde je již ověřováno směrování domény v Internetu na konkrétní server/IP adresu přes aktuální DNS servery. Opět při výskytu problému se obraťte na vašeho poskytovatele DNS serverů pro prověření.
 
Pokud ani v tomto testu žádný problém není zobrazen a doména z vašeho zařízení nesměřuje na cílový server/IP adresu, bude se již zřejmě jednat o lokální problém, například lokální DNS cache nebo cache na jiném síťovém prvku.
 
Můžete kontaktovat naší zákaznickou podporu s tímto problémem, stejně tak, pokud se stejný problém vyskytne u domény, kde byla provedena změna DNS serverů na FORPSI.
 

K DNS serverům potřebuji přiřadit IP adresu/GLUE záznam

Pokud máte zájem o nastavení GLUE záznamů ke své doméně - vytvoření svých vlastních DNS serverů, tato možnost se nabízí při vytváření nového NSSETu. Hodnoty IP adres zapíšete do pravého pole na řádku s jmenným názvem DNS serveru.
 
Pro změnu již existujícího GLUE záznamu využíte formulář na Změnu údaju objektu - Typ objektu: sada nameserverů(NSSET).
 

DNSSEC

Při nastavení DNS serverů(NSSETu) na FORPSI bude automaticky DNSSEC u domény aktivován. V administraci domény je možné ho deaktivovat/aktivovat.
 
Pro nastavení vlastního DNSSECu na využívaných DNS serverech(NSSETu), využíte formulář na Změnu údajů objektu - Typ objektu: doména. Zde budete mít možnost doplnění vlastní sady klíčů(KEYSET).
 
 

Nasměrování domény na webhosting FORPSI

Pokud jste si objednali u naší společnosti webhosting a nedošlo k automatickému nastavení DNS záznamů - nebyly splněny některé podmínky, tak v článku Přesměrování domény na webhosting FORPSI najdete podrobnější informace k tomuto přesměrování domény.