Emailové aliasy (přeposílání)


Emailový alias (přeposílání) je virtuální účet, jehož příchozí zprávy jsou přeposílány na jednu nebo více existujících emailových schránek.

 
Přidání aliasu
Pro vytvoření aliasu se přihlaste do webmailu pomocí účtu postmaster nebo jiného privilegovaného účtu (Správa přístupu).
 
V horním menu klikněte na tlačítko pro odhlášení a z nabídky zvolte položku Administrace.
Pristup do administrace
 
V levém hlavním menu zvolte položku Přeposílání a klikněte na tlačítko Přidat přeposílání.
 
Zobrazí se formulář, do kterého zadejte požadované údaje:
Editace aliasu
  • Název - adresa aliasu
  • Emailová adresa - jedna nebo více adres, na které budou přeposlané emaily adresované na adresu aliasu.
    (Místo emailové adresy můžete také zadat pouze název schránky již existující ve vaší doméně; místo 'vedeni@mailtest.cz' tedy jen 'vedeni')
Po zadání všech adres (každou přidáte kliknutím na tlačítko Přidat), na které má být alias přeposlán, ukončete vytvoření aliasu kliknutím na tlačítko Zavřít.
 
 
Úpravy
Alias upravíte kliknutím na požadovanou položku v seznamu. 
Uprava aliasu
Emailové adresy, na které je alias přeposílán, upravíte kliknutím na ikonu uprava aliasu.
editace adres aliasu
Při zadání adresy postupujte stejným způsobem jako při vytvoření aliasu.
 
Pro odstranění adresy klikněte na odkaz Smazat (smažete-li všechny adresy, dojde po zavření okna k odstranění aliasu).
 
Na stránce úpravy aliasu se rovněž nachází několik záložek, které umožňují u schránky nastavit antispamová pravidla tak, jak to znáte z nastavení běžné schránky.
  • Antispam - nastavení se od fyzické schránky liší tím, že nelze nastavit přesouvání zpráv do složky Spam 'schránka fyzicky neexistuje)
  • Whitelist
  • Blacklist
Změny provedené na stránce uložte kliknutím na tlačítko Uložit (jeho název se mění podle toho, v jaké sekci se nacházíte)
 
 
Export
V seznamu vyberte požadované aliasy a klikněte na tlačítko Export nacházející se pod seznamem.
 
Emailové adresy včetně nastaveného přeposílání jsou vyexportované do formátu CSV (hodnoty oddělené čárkami).
  • Exportuje se název aliasu, adresy pro přesměrování, nastavení antispamu včetně počtu adres v blacklistu a whitelistu
 
 
Smazání
Jednotlivé aliasy můžete smazat při jejich úpravách pomocí tlačítka Smazat umístěném v pravém horním rohu okna.
 
Při hromadném mazání aliasů nejprve vyberte v seznamu požadované aliasy a poté klikněte na tlačítko Smazat nacházející se pod seznamem.