Nastavení platí pro verzi 4.31. Do nastavení nového účtu se dostanete přes menu Tools --> Internet Options

Je možné údaje zadat ručně nebo použít průvodce (jako v tomto případě)

Přeskočíme úvodní stránku s obecnými informacemi....

Zadejte emailovou adresu, pro kterou účet vytváříte:
název POP3 poštovního serveru je pop3.forpsi.com

vyplňte přihlašovací jméno a heslo pro konkrétní emailovou schránku:
tuto obrazovku hlásí Pegasus Mail standardně, protože defaultně předpokládá lokální doručování - lokální adresu, která je bez zavináče. S klidným svědomím lze tuto zprávu potvrdit.

jako adresu SMTP serveru (odchozí pošta) zadejte smtp.forpsi.com

Pokud jste připojeni přes vytáčené spojení /nebo chcete, aby Pmail sám vytáčel (po odpovídající konfiguraci to při požadavku na výběr/odeslání pošty dokáže), vyberte Dialup. Ve většině případů použijte Network.

Tlačítkem Finish ukončíte průvodce nastavením účtu.Nyní stačí upřesnit nastavení SMTP - server totiž vyžaduje autorizaci pro odeslání pošty.Do úpravy existujícího účtu se dostanete opět přes menu Tools ---> Internet Options... a kliknutím záložku Sending (SMTP). V účtu již je vytvořený SMTP účet smtp.forpsi.com, pro jeho úpravu klikněte na tlačítlo Edit.
Name of definiton udává jen rozlišovací jméno (můžete tam třeba napsat smtp-forpsi). Zato "Server host name" musí být přesně smtp.doména.tld (v tomto případě je to smtp.forpsi.com - tento údaj dostanete v Závěrečné zprávě)

Server ověřuje uživatele za pomocí loginu a hesla pro příchozí poštu (POP3), a proto se musí vybrat přesný login a heslo (zvlášť jestli používáte více poštovnícvh účtů, jako například na Seznam.cz nebo Centrum.cz atd)
Pro připojení k našemu SMTP serveru vybereme účet jan.novak@mailtest.cz
Po kliknutí na Select (vybere se odpovídající účet) je nastavení autorizace ukončeno a uvidíte výsledek podobný náhledu níže.
Kliknutím na tlačítka OK ve všech otevřených oknech dokončíte nastavení.