Microsoft Outlook 2003

Postup vytvoření nového účtu je k dispozici i na videu ve formátu flash. Stačí kliknout na ikonku pod textem (velikost videa je 400k)


Nový emailový účet se vytvoří přes menu Nástroje ---> E-mailové účty...

Budou se vytvářet e-mailové (poštovní) účty

Přihlašovat se budeme k POP3 účtu, vybere se tudíž POP3
Po vyplnění všech údajů se upřesní nastavení SMTP, které pro odesílání vyžaduje autorizaci (ověření). K těmto nastavením se dostanete přes tlačítko "Další nastavení..." Pro otestování emailu doporučujeme poslat "normální" email na nějakou osvědčenou adresu (nejlépe mimo náš mailserver - třeba na seznam, centrum...) a zkontrolovat zda přišel. To samé i s příchozí poštou. Poslat email z jiného účtu na právě vytvářený a pak vyzvednout přes Outlook.
SMTP vyžaduje autorizaci. Bez zadání loginu + hesla se odeslání nepovede. V tomto případě ale stačí zaškrtnout "použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty (POP3)"

Na záložce Upřesnit doporučujeme nastavit šifrované připojení. Dále zde můžete nastavit, zda se mají po stažení emailů zachovat jejich kopie ve schránce na serveru.