Jak často probíhá fakturace webhostingu?

Všechny nové varianty nabízených hostingových služeb jsou fakturovány s roční periodou.

Proformy jsou vystavovány automaticky vždy 18 dní PŘED expirací služby, zasílány jsou na nastavený email fakturačního kontaktu.

 U původních starších variant Normal a Exclusive bylo možné si periodu zvolit (měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční fakturace).