Změna DNS serverů

V článku popíšeme postup a informace k změně DNS serverů - někdy uváděné jako nameserver, u domén, které máte registrované u naší společnosti FORPSI.
 

Obsah

 

U jakých domén a služeb mohu tento návod využít?

Popsanou změnu je možné provést u všech nabízených domén naší společností kromě domény .CZ - změnu DNS serverů pro .CZ domény najdete popsanou v článku Změna NSSETU (DNS serverů) u domény .CZ - přes administraci
 
Změnu DNS serverů není možné provést u služby Balíček.
V případě, že chcete změnu provést u domény, která je v rámci služby Balíček, kontaktujte prosím naší zákaznickou podporu pro více informací.
 

Kde nastavení provedu

Změnu DNS serverů je možné provést ze zákaznické administrace v menu Domény -> kliknete na název domény -> Změna DNS serverů:
 
 

Změna DNS serverů

U domény můžete z administrace nastavit DNS servery naší společnosti FORPSI - výchozí doporučená předvolba a nebo vlastní DNS servery.
 
Nastavení a využívání DNS serverů FORPSI a nebo vlastních není nijak zpoplatněno u domény.
 
Před změnou prosím věnujte také pozornost informativnímu textu ve formuláři, aby jste předešli případnému výpadku služeb na doméně.
 

DNS u FORPSI

Nastavení DNS serverů FORPSI je výchozí volba a nemusíte nic vyplňovat. Stačí ve formuláři kliknout na možnost "odeslat":
 
 
Po dokončení této změny nastavení "DNS u FORPSI" se zobrazí potvrzující informace k změně.
 
A nově bude aktivní v administraci domény nabídka "Editace DNS záznamů". Nastavení jednotlivých DNS záznamů najdete popsané v článku Nastavení DNS záznamů.
Můžete tedy okamžitě nastavit u domény potřebné DNS záznamy k zachování funkčnosti služeb na doméně.
Kdy se projeví změna DNS serverů v Internetu je popsána v této části Kdy se změna projeví?
 

Vlastní DNS

Při této volbě můžete vyplnit vlastní DNS servery, které jste obdrželi od vašeho poskytovatele DNS serverů.
Můžete zadat minimálně dva DNS servery a maximálně čtyři DNS servery. V jakém pořadí DNS servery zadáte, nezáleží.
 
V příkladu ve formuláři nastavíme tři DNS servery pro doménu forpsi-test.com s názvy:
    ns1.nameserver-priklad.net
    ns2.nameserver-priklad.cz
    ns3.nameserver-priklad.com
 
 
Po odeslání této změny se zobrazí potvrzující informace k změně.
 
Při použití vlastních DNS serverů je možné DNS záznamy pro doménu upravovat pouze na těchto DNS serverech přes poskytovatele nastavených DNS serverů.
 

Další informace k změně DNS serverů

Níže jsou popsány některé vysvětlení k změně DNS serverů a další informace, které mohou nastat.
 

Kdy se změna projeví?

Po změně DNS serverů je zapotřebí obvykle vyčkat až 24 hodin, někdy i déle.
Propagace nově nastavených DNS serverů v Internetu se u každého poskytovatele připojení(ISP) projeví po uplynutí různé doby.
To ovlivňuje nastavení TTL hodnoty(Time To Live), která je udávána ve vteřinách. Obvykle se využívá hodnota 86400 = 24 hodin. Po tuto dobu jsou původní DNS servery načteny v cache paměti lokálního poskytovatele připojení(ISP).
Po uplynutí této doby(TTL) dojde při novém dotazu na doménu k načtení aktuálních DNS serverů u domény.
 
Pro testování zobrazení domény z nových DNS serverů můžete například vyzkoušet připojení z jiné sítě - mobilní data, jiná WIFI síť.
 

Změnil jsem DNS servery na vlastní, ale doména není stále dostupná po 24 hodinách

Jako první můžete vyzkoušet některý z on-line nástrojů pro kontrolu DNS serverů u domény, například:
 
 
Test po zadání vaši domény(bez www), ověří nastavené DNS servery. Jestliže zde budou vypsané některé problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele DNS serverů.
 
V případě, že první test žádný problém nehlásí, další test opět po vyplnění názvu vaší domény(bez www) zadejte na:
 
 
Zde je již ověřováno směrování domény v Internetu na konkrétní server/IP adresu přes aktuální DNS servery. Opět při výskytu problému se obraťte na vašeho poskytovatele DNS serverů pro prověření.
 
Pokud ani v tomto testu žádný problém není zobrazen a doména z vašeho zařízení nesměřuje na cílový server/IP adresu, bude se již zřejmě jednat o lokální problém, například lokální DNS cache nebo cache na jiném síťovém prvku.
 
Můžete kontaktovat naší zákaznickou podporu s tímto problémem, stejně tak, pokud se stejný problém vyskytne u domény, kde byla provedena změna DNS serverů na FORPSI.
 

K DNS serverům potřebuji přiřadit IP adresu/GLUE záznam

Pokud máte zájem o nastavení GLUE záznamů ke své doméně - vytvoření svých vlastních DNS serverů, napište nám autorizovaný požadavek na doménové oddělení.
Do požadavku uveďte přesné názvy nových DNS serverů a jejich IP adresy.
 
Pokud by došlo k změně IP adres, opět nás pro jejich aktualizaci kontaktujte.
 

DNSSEC

Informace k DNSSEC a možnostech nastavení najdete v článku DNSSEC.
 
 

Nasměrování domény na webhosting FORPSI

Pokud jste si objednali u naší společnosti webhosting a nedošlo k automatickému nastavení DNS záznamů - nebyly splněny některé podmínky, tak v článku Přesměrování domény na webhosting FORPSI najdete podrobnější informace k tomuto přesměrování domény.