Nastavení práv přes Midnight Commander

POZOR: toto platí JEN pro linuxové servery. Na serveru s Windows tento postup nelze použít. Podrobnosti jsou v tomto příspěvku.

Pro příklad použijeme adresář test, který má nastavena práva 755 (práva zápisu pro vlastníka adresáře - pokud byl vytvářen přes FTP, pak FTP vlastníka). Aby se dalo zapisovat přes skript (php skripty jsou spouštěné pod Apachem - pak je nutno povolit práva zápisu i pro "ostatní" - což znamená práva aspoň 757)

 
V tomto případě nastavíme práva jenom jednoho adresáře (stejný princip je i se souborem).
 
 


Přejdeme do menu (zkratková klávesa F9 - pokud již menu nemáte zobrazené) a vyberete z nabídky Soubor ---> chmod (k dizpozici je i zkratková klávesa "Ctrl-x" a pak stiknout klávesu "c"
 
Objeví se tabulka, kde můžeme změnit práva pro vybraný soubor/adresář
 


Po vybrání Nastvav a stisknutím Enter jsou práva nastavená.
 

Podobný postup je při nastavení práv více souborů/adresářů. Postup je úplně stejný, jen se označí více souborů najednou. Všechny soubory v aktuálním adresáři najednou se označí stisknutím * (hvězdičky). Adresáře + selektivně soubory označte klávesou Insert.
 
Další postup je stejný jako v předchozím případě, jen se práva nastaví přes volbu Nastavit vše