Je stanovena horní a dolní hranice výše zálohy, která musí vždy na Subregistrátorském účtě být?

Minimální vklad na subregistrátorský kredit je 100 Kč. Horní hranice není omezena.