Jak dlouho trvá registrační proces generické domény od provedené objednávky?

 
Po odeslání řádně vyplněné objednávky bude na email fakturačního kontaktu do 30ti minut zaslána výzva k zaplacení, dle platného ceníku (generické domény). Po uhrazení registračního poplatku (tj. doručení správné částky s uvedením správného variabilního symbolu na náš účet), je doména automaticky zaslána k registraci a během několika hodin (zpravidla 24 hodin) je doména vidět v Whois db jako zaregistrovaná. Povinností je tedy fyzické připsání platby na náš účet. Není tedy možné doménu zaregistrovat pouze na základě kopie příkazu k úhradě. Do přijetí platby na náš účet od provedení objednávky je doména stále volná k registraci a dostupná k objednávce jinými zájemci.

Generické domény nejsou po provedení objednávky rezervovány pro daného zájemce.


REGISTRACE - registrační proces od 1.1.2014

a) Zákazník provede objednávku registrace domény.
b) Po obdržení výzvy k platbě provede úhradu registračního poplatku.
c) Po přijetí částky ve správné výši a pod správným variabilním symbolem bude doména odeslána k registraci do hlavního registru.
d) Informaci o dokončení registrace obdrží zákazník na kontaktním emailu, který uvedl v objednávce.

e) POZOR - NOVINKA!!!! - Po registraci zašle hlavní registr Tucows, Inc. na email majitele domény konfirmační zprávu s odkazem pro souhlas s registrací. Tuto zprávu bude nutné do 15ti dní od registrace potvrdit. Pokud k potvrzení do 15ti dnů nedojde, bude doména pozastavena a vypnuta, a to do doby, dokud nebude majitelem domény souhlas s registrací udělen.