Je možné některé údaje uvedené v kontaktu majitele domény nebo admin. kontaktu z Whois db zcela odstranit?

Zcela odstranit kontaktní údaje z WHOIS databáze nelze, ale skrýt ano.
 
Od 25. 5. 2018, kdy vešlo v účinnost Nařízení EU (známé pod označením GDPR), došlo ke kompletnímu skrytí kontaktních údajů majitele v WHOIS databázi. Místo kontaktních údajů majitele se můžete v WHOIS databázi setkat s těmito údaji, vizte níže obrázky.
 
 
 
 
 
Hlavní registrátor 2x ročně rozesílá informační email majiteli domény, kde uvádí aktuální kontaktní údaje, které má k dispozici, s možností úpravy (aktualizace), prostřednictvím naší společnosti jako Vašeho správce.
 
 O změnu údajů v registru je nutné požádat přes autorizovaný tiket. Na základě tohoto požadavku provedeme potřebné úpravy a tím zajistíme i funkčnost domény do budoucna. Hlavní registrátor totiž průběžně kontroluje dostupnost emailů či reálnost adresy držitele a v případě, že zjistí, že daný údaj je neplatný či smyšlený, neprodleně žádá nápravu, jinak hrozí pozastavením či dokonce zrušením domény.
 
 Na informační emaily je tedy potřeba reagovat - tedy v případě, že je potřeba provést nějakou úpravu. Jestliže jsou všechny údaje správné a pravdivé, je možné danou zprávu ignorovat.
 
Pokud by se kontaktní údaje v dané zprávě zobrazovaly jako skryté (s označením Data Protected nebo Data Disclosed), prosím, odpovězte na ten email a my kontaktní údaje ověříme přímo v hlavním registru.