Jak změnit DNS servery u generické domény?

Změnu je nutno objednat přes zákaznickou administraci. Využijte tento návod.
 
U generických domén nejsou žádné zvláštní podmínky pro změnu DNS serverů, avšak je nutné, aby byla doména zanesena na nových DNS serverech již před změnou. Zákaznický účet je při procesu změny DNS serverů napojen přímo na hlavní registr, a proto se jedná o změnu serverů online cestou.
 
V případě, že systém vyhodnotí změnu za neúspěšnou, může se tak stát z důvodu, že hlavní registrátor dané nové DNS servery ještě ve své databázi nemá vedeny. V tomto případě je potřeba kontaktovat doménové oddělení, aby nové DNS servery do registru přidalo. Poté ve většině případů změna v pořádku proběhne a do cca 24 hodin se změna projeví i ve WHOIS databázi.
 
Jakékoliv další chyby při provádění změn DNS serverů oznamte na doménovém oddělení domain@forpsi.com, které se pokusí v co nejkratší době problém odstranit a pomoci v řešení změn.