K zahájení procesu změny registrátora generické domény je nutné využít objednávkový formulář. Po provedení objednávky vás systém vyzve k platbě. Můžete zvolit buď jeden z online způsobů platby, případně si nechat poslat fakturu na email a poté provést standardní příkaz k úhradě. Po uhrazení poplatku v požadovaném termínu (tj. doručení správné částky s uvedením správného variabilního symbolu na náš účet) bude převod domény zahájen a další potřebné instrukce vám budou zaslány na kontaktní email, který jste zadali v objednávce změny registrátora.

Upozornění:
K zahájení změny registrátora domény budou využity kontaktní údaje, které zadáte v objednávce. Po dokončení se tento kontakt nastaví do pozice majitele domény. Berte tedy, prosím, tyto informace na vědomí a zadejte do objednávky správné a aktuální kontaktní údaje majitele.

Po potvrzení změny registrátora dochází k dokončení do 5-7 dní. S dokončením změny registrátora zasíláme pomocí automatického systému potvrzení i zákazníkovi. Od té chvíle může majitel spravovat svou generickou doménu přes zákaznickou administraci.
 
Podmínky pro změnu registrátora:
 
* doména nesmí být méně než 45 dní před expirací
* doména nesmí být méně než 60 dní po registraci
* doména nesmí být ve stavu LOCK, tedy uzamčena u původního registrátora
* doména nesmí být prémiová (v případě vytvoření a uhrazení objednávky bude následně doménovým oddělením stornována)
 
Pokud se jedná o standardní generickou doménu s koncovkou .com, .net, .org, .biz , .info a .name nebo o novou generickou doménu - př. .ASSOCIATES, .CENTER, .EQUIPMENT, .REPORT apod., je třeba si u stávajícího registrátora domény vyžádat autorizační kód (AUTH-ID).

V případě, že jedna z těchto podmínek není dodržena, je třeba kontaktovat stávajícího registrátora domény a doménu prodloužit, požádat o její odemčení, apod.

UPOZORNĚNÍ: Změnou registrátora generické domény dochází zároveň k jejímu prodloužení o jeden rok.  Je-li však doména méně jak 60 dní po posledním update u současného providera (prodloužení domény, předchozí změna registrátora, změna majitele atd...), tak převodem k naší společnosti k jejímu prodloužení o další rok nedojde. Uhrazená částka bude využita pouze na změnu registrátora samotného a administrativu s tím spojenou.