V případě, že se rozhodnete používat zabezpečené připojení stačí provést pouze změnu v nastavení serverech pro poštu. Ke správě účtů se dostanete přes menu "Tools ---> Internet options..."Přejděte do záložky Receiving (pop3), kde se nastavují servery příchozí pošty, vyberte požadovaný účet a klikněte na tlačítko Edit...V záložce General nastavte název POP3 serveru na pop3.forpsi.com (pokud již není nastavený) a port 995Pak přejděte do další záložky "Security" a zaklikněte Via direct SS" connect (používat SSL zabezpečení).Klikněte na tlačítko OK a pokračujte v nastavení zabezpečení pro server odchozí pošty. Tentokrát přejděte do záložky Sending (SMTP), vyberte příslušný smtp server a klikněte na tlačítko Edit...V dialogu Settings for sending mail přejděte  do záložky General (obecné), zkontrolujte Server host name, případně zadejte smtp.forpsi.com a zadejte Server TCP/IP port 465.Přejděte do záložky Security a zaškrtněte způsob zabezpečení Via direct SSL connect. Klikněte na tlačítko OK.Nyní už stačí pouze poštovního klienta restartovat a k poště budete přistupovat přes zabezpečené připojení.