Zabezpečené připojení se v Thunderbirdu nastavuje v Nastavení účtu. V levém seznamu klikněte na název účtu a v zobrazené nabídce klikněte na Zobrazit nastavení pro tento účet.
 


Nejprve nastavte zabezpečené spojení pro POP3, resp. IMAP server. V levém sloupci vyberte účet, pro který chcete nastavení provést, a klikněte na Nastavení serveru. Zkontrolujte, že adresa serveru je pop3.forpsi.com pro POP3, imap.forpsi.com pro IMAP, případně ji přepište, vyberte zabezpečené spojení STARTTLS a zkontrolujte port 110 pro POP3, resp. 143 pro IMAP.

 
 


Dále nastavte zabezpečené spojení pro server odchozí pošty (SMTP). V levém sloupci klikněte na Server odchozí pošty (SMTP). Vyberte příslušný SMTP server a klikněte na tlačítko Upravit...Zkontrolujte adresu serveru, případně zadejte smtp.forpsi.com. Vyberte Zabezpečení spojení STARTTLS a zkontrolujte port 587.

Klikněte na tlačítko OK a dalším kliknutím na tlačítko OK zavřete rozhraní pro nastavení účtu.
 
Při dalším příjmu pošty bude Thunderbird požadovat nové zadání hesla. Zadejte heslo k emailovému účtu a pokud chcete heslo uložit, zaškrtněte Použít Správce hesel pro uložení tohoto hesla.
 
 
Poznámka: Uložené heslo v Thunderbirdu můžete získat podle návodu Získání zapomenutého hesla z prohlížeče nebo emailového klienta.