Automatická odpověď


Po přihlášení do Smart webmailu zvolte vhorním menu na položku Nastavení.
 
V hlavním levém menu zvolte v sekci Účet položku Přeposílání a odpověď v nepřítomnosti
Automaticka odpoved
 

V rámci automatické odpovědi lze nastavit určitá omezení
Omezení počtu odpovědí zaslaných v určitém časovém úseku.
  • Nastavení je platné vždy pro jednoho odesílatele. Konkrétně - pokud jsou do schránky opakovaně doručovány emaily z jedné a té samé adresy, budou v našem případě za 24 hodin odeslané pouze 3 automatické odpovědi.
 
Časové omezení pro zasílání automatických odpovědí.
  • Pro zobrazení kalendáře umožňujícího výběr datumu klikněte na příslušný řádek. V kalendáři zvolte požadovaný den.
     
 

Poznámka: Případy, kdy není automatická odpověď zasílaná, jsou popsané v příspěvku znalostní báze Nevrací se automatická odpověď.