Microsoft Outlook 2007

Nový emailový účet vytvoříte přes menu Nástroje ---> Nastavení účtu... 
Budete vytvářet emailový účet 
  Přidáváte emailový účet, ponechte tedy volbu "Microsoft Exchange, POP3, IMAP nebo HTTP" a klikněte na tlačítko Další. 
Na další stránce zaškrtněte "Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typ serveru" a klikněte na Další. 
Ponehcte výběr typu serveru - E-mail v Internetu (POP3, IMAP) a klikněte na Další

 
Na další stránce vyplňte požadované údaje:
 
  • jako typ účtu vyberte POP3
  • název serveru příchozí pošty je pop3.forpsi.com
  • název serveru pro odchozí poštu je smtp.forpsi.com
  • uživatelské jméno je celá Vaše emailová adresa
Po vyplnění všech údajů klikněte na tlačítko Další nastavení ... 
Přejděte na kartu Server pro odchozí poštu a zaškrtněte volbu "Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření.
Ponechte volbu "Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty"
 
Dále přejděte na záložku Upřesnit.
Zde doporučujeme nastavit zabezpečené spojení (SSL pro POP3 automaticky nastaví port 995, SSL pro SMTP port 465).
Věnujte pozornost nastavení Zachovat na serveru kopie zpráv. Pokud tuto volbu nezaškrtnete, veškeré emaily se po stažení do Outlooku ze serveru smažou.
Po dokončení potřebných nastavení klikněte na OK a pak na Další.

Poznámka: Poskytovatelé internetového připojení často z důvodu ochrany před spamováním blokují komunikaci na portu 25. Pro předcházení potížím s blokováním portu 25 doporučujeme pro odchozí server smtp.forpsi.com použít port 587, nebo port 465 spolu se zabezpečeným spojením SSL. 
Kliknutím na tlačítko Dokončit ukončíte nastavení emailového účtu.

 
Po dokončení základních nastavení můžete určit, v jakých intervalech se mají zprávy stahovat.
Klikněte na šipku vpravo od Odeslat a přijmout, vyberte Nastavení pro odesílání a příjem a dále Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.
 
 
V dialogu Skupiny pro odesílání a přijímání zadejte požadovaný interval pro příjem nových zpráv