Jak mohu server administrovat?

POZOR!! Tento návod nelze použít pro služby Forpsi Cloud nebo Classic VPS, ale pouze pro staré (již neposkytované) varianty VPS.

Pro správu serveru lze použít:
  1. Pro server s operačním systémem Linux:
    • PowerPanel: grafické webové rozhraní dostupné na portu 4643 (https://ip_adresa_serveru:4643/)

    • přístup přes SSH: na standardním portu 22

  2. Pro server s operačním systémem Windows:
    • PowerPanel: grafické webové rozhraní dostupné na portu 4643 (https://ip_adresa_serveru:4643/)


    • přístup přes Vzdálenou plochu (Terminal services)

Popis PowerPanelu najdete ve speciální kategorii