Přesměrování domény na VPS

Přesměrování domény lze provést přes Plesk rozhraní tak, že založíte novou doménu, pro tu zvolíte, zda chcete Standard forwarding (standardní přesměrování) nebo Frame forwarding (rámcové přesměrování). V dalším kroku už je třeba pouze zadat adresu, na kterou má být přesměrování provedeno.

  • Při standardním přesměrování je uživatel přesměrován na stránku s jinou URL. URL přesměrované stránky bude zobrazeno v prohlížeči uživatele, takže uživatel vždy ví, že byl přesměrován na jinou URL. 

  • Při rámcovém přesměrování je uživatel přesměrován na stránku s jinou URL a v prohlížeči zůstane původně volaná URL, takže uživatel neví, že došlo k přesměrování.