Co je to kontakt?

Kontakt je záznam o konkrétní fyzické nebo právnické osobě vedený v centrálním registru sdružení CZ.NIC. Tento kontakt může figurovat v pozici držitele domény, v pozici administrativního kontaktu doménového jména či v pozici technického kontaktu sady nameserverů.


Kontakty pak mohou provádět tyto změny:

Držitel doménového jména:

 • změnu údajů v kontaktu držitele;
 • změnu držitele doménového jména;
 • výměnu/přidání/odebrání administrativního kontaktu;
 • výměnu/přidání/odebrání skupiny nameserverů;
 • zrušení doménového jména;
 • změnu určeného registrátora domény a kontaktu držitele.

Administrativní kontakt doménového jména:  

 • změnu údajů v administrativním kontaktu;
 • výměnu/přidání/odebrání skupiny nameserverů;
 • změnu určeného registrátora domény a administrativního kontaktu.

Technický kontakt sady nameserverů:

 • změnu údajů v technickém kontaktu;
 • výměnu/přidání/odebrání nameserveru v sadě nameserverů;  
 • výměnu/přidání/odebrání technického kontaktu v sadě nameserverů;
 • změnu určeného registrátora nssetu a technického kontaktu.

Veškeré informace o kontaktu se poté dají dohledat přímo v databázi CZ.NIC, dostupné na adrese www.nic.cz .