Co je to NS SET (sada nameserverů)?

NS SET je soubor, obsahující vždy minimálně dva jmenné servery. V případě .CZ domény se tedy již nemění přímo dané DNS servery, ale pouze celý NS SET. Každý SET má poté své unikátní nezaměnitelné ID, a svého technického správce. Technický správce má potom možnost daný NS SET dle potřeby upravit (tedy provádět změny uvnitř ns setu). Pokud dojde k úpravě NS SETu, projeví se úpravy na všech doménách, kde je NS SET nastaven.

NS SET  více přiblíží obrázek:

schéma NS SETu