Problém s instalací ZenCart

CMS ZenCart obsahuje chybu, která způsobuje problém s jeho instalací na náš hosting. Při instalaci ZenCart na druhém kroku instalátor obvykle "zatuhne". Je to tím, že část jeho skriptů bohužel obsahuje funkci, která se při provádění začne cyklit a skript je pak po 60 sekundách násilně ukončen (max execution time, tedy maximální doba pro běh skriptu je u našich linuxových serverů  nastavena právě na 60 sekund). Tato chyba se dá opravit zásahem do skriptů ZenCart.

Toto je funkce která problém způsobuje:

function_exists(’mysql_get_server_info’)

Tato je pak obsažena v těchto 4 souborech:

zc_install/includes/modules/pages/inspect/header_php.php  (na řádku 181)
zc_install/techsupp.php (na řádku 140)
includes/classes/db/mysql/query_factory.php (na řádku 270)
admin/includes/functions/general.php  (na řádku 1086)

Tuto funkci je nutné minimálně v prvním skriptu  header_php.php zakomentovat pomocí //. Jakmile bude funkce zakomentována, přestane se při instalaci cyklit a skript se úspěšně stihne provést v požadovaném čase.