Co je to autorizační heslo pro změnu registrátora?

Autorizační heslo pro převod domény slouží ke změně registrátora domény, kontaktu či sady nameserverů. Toto heslo zároveň slouží jako autorizace změn u domény, kontaktu či sady nameserverů.

Platnost AUTH-ID je pouze 14 dní

Pro každý objekt (doména, kontakt či nsset) existuje pouze jedno autorizační heslo. Autorizační heslo k danému objektu je možné zjistit na našich webových stránkách.

Tímto heslem (vždy k danému objektu) lze tedy kromě registrátora objektu ještě měnit:

  • údaje u domény (např. změna či přidání administrativního kontaktu, změna nssetu, změna sady klíčů);

  • údaje uvedené u určitého kontaktu (případně je možné pomocí hesla některé údaje skrýt);

  • údaje uvnitř určitého nssetu (sady nameserverů).