Změna údajů uvnitř již existujícího NSSETu

POZOR! - tato změna se projeví u všech domén, kde je vybraný NSSET uveden. 

Pokud máte u domény vedený vlastní NSSET (případně jste správci určitého NSSETU), je možné provádět uvnitř tohoto NSSETU změny (například změnu primárního DNS, změnu DNS serverů uvnitř NSSETU, změnu technického kontaktu).

K formuláři pro změnu v NS SETU se dostanete následovně: 

  1. Na stránce www.forpsi.com klikněte na záložku DOMÉNY.
  2. V levém menu klikněte na tučně zvýrazněné Správa .CZ domén
  3. Po pravé straně ve spodní části obrazovky klikněte na Změna údajů objektu (doména, kontakt, NSSET)

Platnost AUTH-ID je pouze 14 dní.  


Přímý odkaz na Formulář.

Na obrazovce formuláře zvolte typ objektu Sada nameserverů (NSSET), do prázdné kolonky zadejte ID Vašeho NSSETU (např. MUJ-NSSET) a klikněte na tlačítko "odeslat požadavek". Požadované autorizační heslo si můžete nechat zaslat na kontaktní mail pomocí odkazu "nevím heslo" . Heslo pak bude posláno na mail technického kontaktu sady nameserverů.

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Po kliknutí na "odeslat požadavek" se provede patřičná změna v NSSETU. Změna je prováděna online a výsledek je možné zkontrolovat v WHOIS databázi CZ.NICu (www.nic.cz), kde by měla být změna ihned vidět.

Nastavení IP adresy u nameserveru:

IP adresa - ve většině případů do kolonky "IP adresa" nevyplňujte nic. Zde se jedná o tzv. GLUE záznam. Tento záznam se vyplňuje pouze tehdy, pokud má DNS server stejné jméno jako doména (tedy pokud budete chtít např. pro mojedomena.cz použít DNS server ns.mojedomena.cz). Pokud má DNS server více IP adres, oddělte je pomocí středníku (;) - například: 1.2.3.4;1.2.3.5 . IP adresy lze zadat ve formátu IPv4 i IPv6 - např. 3FFF:23FE::1;224.0.0.1 .

autorizační heslo - heslo, které je potřebné pro editaci NSSETU. Pokud jej nemáte k dispozici, tak stačí kliknout na nevím heslo a dané AUTH-ID bude zasláno na kontaktní email majitele daného NSSETu.