Změna majitele domény .CZ

Změnu majitele domény .CZ je nutné zahájit na našem formuláři, ke kterému se dostanete takto:

  1. Zobrazte si stránky www.forpsi.com
  2. Klikněte na horní záložku DOMÉNY.
  3. V levém menu klikněte na tučně zvýrazněný odkaz Správa .CZ domén.
  4. Po pravé straně v dolní části obrazovky zvolte Žádost o změnu držitele .CZ domény.

Přímý odkaz na formulář je pak zde: https://objednavka.forpsi.com/domain/cz-owner.php?new=1 

Do formulářového okna zadejte jméno domény, u které si přejete změnit majitele, a klikněte na odeslat požadavek.


 

V následujícím formuláři vyplňte ID kontaktu nového majitele a email, na který má být odeslána vygenerovaná žádost. Dále je zde možnost volba jazyku, ve kterém bude žádost vygenerována. V posledním kroku jen zvolíte, zda si přejete ponechat doménu v původním zákaznickém účtu, nebo ji převést pod jiný. Pokud neznáte ID kontaktu nového majitele, je možné jej dohledat v databázi CZ.NICu, případně nového majitele můžete nově na CZ.NICu zaregistrovat (viz nápověda níže).

 
 

Po kliknutí na "odeslat požadavek" se na zadaný email odešle žádost v PDF formátu, kterou je možné potvrdit následujícími způsoby:

_______________________________________________________________________________________________________________________


1) Žádost vytiskněte a potvrďte úředně ověřenými podpisy obou majitelů. V tomto případě je potřeba doručit originál žádosti na adresu:

INTERNET CZ, a.s.
 správa domén

Ktiš 2
384 03 KTIŠ
Česká republika

Žádost na změnu majitele bude zpracována do 3 pracovních dní od doručení na naši adresu.

_______________________________________________________________________________________________________________________

2) Žádost si uložte a potvrďte ji elektronickým podpisem. Následně zašlete v příloze na domain@forpsi.com ke zpracování. Možnost elektronického podpisu je nabízena pouze českým klientům a elektronický podpis musí být vydán jednou z těchto certifikačních autorit:


(návod na potvrzení .pdf dokumentu elektronickým podpisem)

_______________________________________________________________________________________________________________________

3) Žádost si uložte a skrze datovou schránku současného i budoucího majitele zašlete na ID datové schránky naší společnosti - w88ejzt.

Žádost na změnu majitele musí být zaslána z datové schránky oprávněnou osobou (nikoliv administrátor, fiktivní ani pověřená osoba, spisová aplikace apod.). Je tedy nutné, aby odesílatel měl zapnutou identifikaci odesílatele. Návod na zapnutí identifikace odesílatele naleznete zde, vizte: https://support.forpsi.com/kb/a4352/jak-zapnout-identifikaci-odesilatele-v-datove-schrance.aspx

Není možné uznat žádost na změnu majitele .CZ domény, pokud bude zaslána pouze z jedné datové schránky. Je nutné, aby žádost byla zaslána jak za současného, tak budoucího majitele.

_______________________________________________________________________________________________________________________

***
Samozřejmě je možné výše uvedené možnosti potvrzení kombinovat. Nicméně žádosti musí být zaslány vždy pod stejným ID.

***

Nedoporučujeme uvádět kontaktní email majitele stejný jako je doména (například: u domény vasedomena.cz nedoporučujeme uvádět kontaktní mail info@vasedomena.cz). Pokud totiž dojde ke znefunkčnění domény z jakéhokoliv důvodu (expirace domény, pozdní prodloužení, nefunkčnost DNS záznamu....), mohou nastat komplikace - nebude Vám fungovat kontaktní email u domény a nebude možné provést ani úpravu kontaktních údajů.  

Pokud je vše v pořádku, tak je změna majitele dokončena a změna je na centrální registr CZNIC propsána téměř okamžitě. O provedení změny majitele je následně žadatel informován. Dle vygenerované žádosti se následně doména buď automaticky přesune do nově vytvořeného zákaznického účtu dle kontaktu nového majitele nebo je ponechána v původním zákaznickém účtu.
 

 

Jak zjistit ID kontaktu nového majitele, případně jak nového majitele na CZ.NICu zaregistrovat

Pokud nový majitel již nějakou .CZ doménu vlastní, je možné jeho ID kontaktu zjistit na CZ.NICu v WHOIS databázi. ID kontaktu majitele najdete po zadání názvu jeho domény do vyhledávacího pole registru (viz obrázek).

 

Červeně zvýrazněný identifikátor kontaktu majitele domény je možné použít do výše uvedeného formuláře pro změnu majitele vaší domény .CZ.
 
Pokud nový majitel žádnou doménu .CZ nevlastní, je nutné na CZ.NICu nejprve zaregistrovat nový kontakt.
Tato možnost je přímo ve formuláři pro změnu majitele domény, kde je možné kliknout na odkaz vytvořit nový kontakt.
ID si pak můžete zvolit vlastní, jen nesmí již existovat (je možné použít písmena, čísla a pomlčku).
 ___________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________