Vytvoření nového NS SETU u .CZ domény

Pokud si přejete u domény používat vlastní NSSET, je možné jej vytvořit přes formulář dostupný na našich stránkách http://www.forpsi.com/. Dostanete se k němu následovně:

  1. Zobrazte si stránky http://www.forpsi.com/
  2. Klikněte na horní záložku DOMÉNY.
  3. Klikněte v levém menu na tučně zvýrazněný odkaz Správa .CZ domén.
  4. V prostřední obrazovce klikněte na Vytvoření sady nameserverů (NESSETu).

Přímý odkaz na Formulář.

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Položky formuláře:


NSSET ID - můžete si zvolit libovolný název svého NSSETU (např. MUJSET). Jediné platné omezení - ID NSSETU již nesmí v registru existovat. Povolené znaky jsou písmena (a-z, A-Z), čísla (0-9) a speciální znak pomlčka (-).

Při volbě názvu, identifikátoru nového NS SETU nezadávejte obecný název poskytovatele DNS (např. "cloudflare" nebo "dnscloud"), je velmi pravděpodobné, že již bude existovat. Doporučujeme jako ID zvolit například název domény bez tečky - "mojedomenacz", kde je riziko možné záměny NS SETu nižší.

DNS - vepište jednotlivé DNS servery, které budete chtít pro doménu používat. Minimální počet jsou dva (primární a sekundární).

IP adresa - ve většině případů do kolonky "IP adresa" nevyplňujte nic. Zde se jedná o tzv. GLUE záznam. Tento záznam se vyplňuje pouze tehdy, pokud má DNS server stejné jméno jako doména (tedy pokud budete chtít např. pro mojedomena.cz použít DNS server ns.mojedomena.cz). Pokud má DNS server více IP adres, oddělte je pomocí středníku (;) - například: 1.2.3.4;1.2.3.5 . IP adresy lze zadat ve formátu IPv4 i IPv6 - např. 3FFF:23FE::1;224.0.0.1 .

Technický kontakt - pokud již nějakou .CZ doménu vlastníte, můžete jako technický kontakt zvolit již existující kontakt z registru CZ.NIC. Pokud zatím žádnou doménu nevlastníte, vytvořte nový kontakt pomocí odkazu "vytvořit nový kontakt" . Pokud chcete uvést více kontaktů, oddělte jejich identifikátory pomocí středníku (;).

Pozor při zadávání ID technického kontaktu - nejdříve doporučujeme vámi zvolené ID ověřit v databázi CZ.NICu, zda-li už neexistuje a není-li registrováno s jinými detaily. Pokud použijete "cizí" již existující ID s (vám) nedostupným emailem, hrozí následně znepřístupnění nebo dokonce znefunkčnění celé vaší domény.

 

Technické testy - technické testy sady nameserverů se provádějí za účelem monitorování stavu nameserverů, na něž jsou delegována doménová jména. Testy nemají vliv na zařazení nebo vyřazení domény ze zóny.

Výsledky testů slouží pouze jako informace pro správce sady nameserverů nebo registrátora.

Technické testy představují sadu jednotlivých testů, které jsou v určitém pořadí aplikovány na nameserver, který je součástí nějaké sady nameserverů.

Každý test se zaměřuje na testování jedné specifické věci (vlastnosti nameserveru).

Výsledkem testu je status:

• Vyhověl testu
• Nevyhověl testu
• Výsledek neznámý


Poslední výsledek představuje stav, kdy test skončil neočekávanou chybou nebo výskytem neočekávané okolnosti, která zabránila vyhodnocení výsledku vyhověl/nevyhověl.


Tabulka technických testů:

tabulka

Název testu je unikátní jednoslovné pojmenování testu, které vyjadřuje testovanou vlastnost nameserveru.
Závažnost testu určuje, jak moc je podstatné selhání v tom kterém testu. Některé testy se zaměřují na testování základní funkčnosti nameserveru a některé na větší detaily, jejichž nesplnění vyloženě neohrožuje delegaci domény. Závažnost je reprezentovaná stupnicí čísel od 0 do 10. Vyšší číslo znamená větší závažnost testu. V úrovni 0 se nenachází žádné testy, nejvyšší využitá úroveň je v současnosti úroveň 6.

Defaultní nastavení úrovně technických testů je 3.