Kdo je registrátor a kdo je určený registrátor?

  • Registrátor - subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky na změny záznamů vedených v Centrálním registru. Jakoukoliv změnu lze provést pouze prostřednictvím registrátora.
     
  • Určený registrátor
    • registrátor pro konkrétní doménové jméno, určený držitelem;
    • registrátor pro konkrétní sadu nameserverů, určený technickým kontaktem.

Každému registrovanému doménovému jménu, stejně jako každé sadě nameserverů a každému kontaktu, přísluší právě jeden určený registrátor.
 
Určeného registrátora je pak možné zjistit vždy k danému objektu pomocí WHOIS databáze na stránkách www.nic.cz