Na kolik let je možné prodloužit .CZ doménu?

Doménu .CZ je možné prodloužit na období od jednoho roku až do deseti let.

Maximální doba platnosti domény je 10 let (počítají se i započaté roky), pokud tedy prodlužujete doménu ještě před expirací, je třeba od maximální doby odečíst počet započatých let do data expirace.

Příklad - doména expiruje 1.10.2014 a prodlužujete ji 10.9.2014, tedy ještě před expirací (i když je to jen pár dní, počítá se to jako necelý 1 rok). V tento den je tedy možné doménu prodloužit maximálně o 9 let. Chcete-li provést prodloužení na 10 let, je nutné provést prodloužení ve dvou krocích. Nejdříve prodloužit doménu na 9 let a desátý rok objednat po 1.10.2014, kdy uplyne původní platnost domény.