Změna fakturačních údajů

Pokud u vás proběhla např. změna adresy či jména firmy a potřebujete změnit údaje na které Vám fakturujeme služby, je možné provést změnu dvojím způsobem:
  1. Změna fakturačních údajů pomocí editace stávajícího kontaktu
  2. Změna fakturačních údajů pomocí přidání nového kontaktu

Změna fakturačních údajů pomocí editace stávajícího kontaktu

Tímto postupem upravíte pouze email, adresu, datum narození a mobilní telefon.
 
Přihlašte se do administrace na https://admin.forpsi.com/. Zde si nad ikonami služeb klikněte na odkaz "seznam kontaktů". Po otevření seznamu vyberte patřičný fakturační kontakt a u něj klikněte na jeho ID. Nyní již budete moct upravit původní údaje za nové. Změna se poté projeví u všech služeb, u kterých je daný kontakt nastaven.
 
 
 
 
 


Změna fakturačních údajů pomocí přidání nového kontaktu

Druhá možnost, jak změnit fakturační údaje u služby je taková, že si do účtu přidáte nový kontakt, který bude znít na nové fakturační údaje. Nad ikonami služeb je tedy možné kliknout na odkaz "přidat nový kontakt".
 
 

 Po kliknutí na odkaz budete moct vepsat patřičné údaje (jméno, adresa......), a vytvořit tak zcela nový, nezávislý kontakt.
 
 
ID nového kontaktu které Vám dorazí na email který ke kontaktu uvedete, nám poté zašlete v autorizované zprávě. K ID do zprávy také dopište, u jakých služeb si  budete tento nový kontakt přát nastavit jako fakturační.