Přišel mi email, že má doména bude odpojená. Doména však expiruje až ...

U domén je zásadním a rozhodujícím datem den expirace. Ten nutně nemusí korespondovat s datem splatnosti na vystavené výzvě.

Doména je v závislosti na určené koncovce vypnuta buď v den její expirace nebo po uplynutí ochranné lhůty. Proformafaktura se vystaví automaticky ihned po zadání požadavku na prodloužení domény a podle data vystavení se řídí i splatnost výzvy. Zaslaný email je tedy pouze upomínkou na uplynutí doby splatnosti výzvy, která u domén - na rozdíl od jiných služeb - nemá vliv na vypnutí služby.

Automaticky nastavená splatnost se může prolnout s datem expirace, pokud je požadavek zadán těsně před nebo například v den expirace.

Na kontaktní email majitele domény zasíláme upozornění na blížící se expiraci a nutnost zadání požadavku na prodloužení (jeden měsíc, 14 dní a 7 dní před expirací, u generických domén pak ještě tři měsíce před expirací).

Detailní informace o ochranných lhůtách jednotlivých koncovek (domén) najdete v sekci "Domény".