Obsazení diskového prostoru VPS

Důvodem ke zjišťování obsazenosti diskového prostoru bývá potřeba jeho uvolnění. Častým případem vyčerpání diskové kvóty bývá velká velikost souborů logu, který se ve standartním nastavení nachází v adresáři /var/www/vhosts/nazev_domeny/statistics/logs (webový log) nebo /usr/local/psa/var/log (log poštovního serveru) nebo adresář, kam si Plesk ukládá zálohy - /var/lib/psa/dumps. Pokud je pro čtení pošty používán IMAP (emaily zůstávají nemazané na serveru), je vhodné buď nastavit omezenou quotu pro každou poštovní schránku, nebo pravidelně kontrolovat adresář /var/qmail/mailnames, kde jsou uložené poštovní schránky. Velmi žádoucí je zaplnění disku monitorovat.

Ke zjištění zabraného prostoru lze v linuxu využít standardní nástroje obsažené v každé distribuci jako je df (disk free), du (disk use) nebo ncdu (NCurses Dusk Usage). Stačí se přihlásit přes SSH k serveru a použít je.
 • du . -sh
  - zjistíte obsazení aktuálního adresáře (další parametry příkazu zjistíte napsáním "man du")

  du /usr/local/psa/var/log -sh
  - zjistíte obsazení adresáře /usr/local/psa/var/log

 • df -h
  - zjistíte obsazenost disku. Výstup bude následující  zabráno je 600 MB prostoru a zbývá 2.3 GB

  Další možnosti najdete v manuálových stránkách - "man df" a "man du"

 • ncdu (NCurses Disk Usage)
  "grafická" aplikace zjednodušující zjištění, kde je místo spotřebované. Na nových VPS s CentOS 6 (únor 2013) je již předinstalovaná. Pro VPS objednaná po  5. 10. 2012 je k dispozici v softwarovém centru (v Power Panelu - Management Applications). Instalace je pak popsaná v příspěvku Instalace a aktualizace softwaru. U starých VPS s nainstalovaným systémem CentOS5 je nutné aktuální rpm balíček stáhnout například z repozitáře Epel - http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/ a nainstalovat příkazem rpm -ivh  XXX (kde XXX je název balíčku). Aplikace se pak spustí po přihlášení přes SSH příkazem ncdu