Rotace logů

Velmi častou příčinou nemožnosti přihlášení se do Plesku nebo PowerPanelu je vyčerpaná disková quota u  VPS hlavně pro basic variantu. Nejčastější příčinou jsou logy o nadměrné velikosti. Existují 2 možnosti:
  • nastavit rotování logů standardní cestou přes konfiguraci logrotate
  • nastavit rotování pro konkrétní doménu V Plesku.
Podrobnosti k první možnosti naleznete v dokumentaci. V Plesku je rotování spojené s tvorbou statistik - obojí obsluhuje jeden program statistics (/usr/local/psa/admin/sbin/statistics). Ten nejen zajišťuje vytváření statistik přes Webalizer nebo AWstats (pokud je nastaveno), ale i rotování logů nastavených v Plesku. Program je spouštěn cronem denně (skript je /etc/cron.daily/50plesk-daily). V případě, že CRON neběží, nejsou ani logy rotované. Postup je obdobný jako v příspěvku Nevytváří se statistiky na VPS.

Rotování logů je nutné nastavit pro každou doménu zvlášť - v Plesku se k nastavení dostanete po kliknutí Domains v levém menu. Ze seznamu domén se vybere požadovaná doména. Rotování logů je v sekci Hosting > Log Manager. Objeví se seznam všech logů pro konkrétní web
Logy, které jsou označené jako "processed" lze bez obav smazat. Lepší je ale nastavit automatické rotování a mazání. Nad seznamem je tlačítko Log Rotation. Po kliknutí se dostanete do rozhraní, kde je možno nastavit, zda se mají logy rotovat denně, podle velikosti, kolik logů zpětně ponechat a pak je smazat nebo zda posílat logy na email.

Nastavení záleží na konkrétní návštěvnosti webu - a proto nelze rozhodnout co je lepší - zda volit rotaci podle velikosti nebo časovou. Pokud je web hodně navštěvován a logy dosáhnou za den značnou velikost, je lepší zvolit rotaci podle velikosti a zrotované logy buď odesílat mailem nebo pravidelně ukládat mimo server například na externí FTP (logy se počítají do quoty). (i přesto je ale velmi vhodné zaplnění disku monitorovat.)