Monitoring služeb VPS v Plesku

Protože Plesk obsahuje integrovaný monitoring není můžete být pravidelně informováni například o vyčerpání diskové quoty. Nemusí se pak stát případ, že je quota vyčerpána a server po restartu nenaběhne.

O monitoring se stará modul Watchdog. Přístupný je z Plesku z levého menu System > Modules  > Watchdog

Watchdog je aplikace, která obsahuje více modulů. Přejdeme tedy na záložku Disks a vybereme oddíl, který chceme monitorovat.
U VPS je k dispozici pouze jeden oddíl - nazvaný /dev/vzfs. (Pokud máte dedikovaný server s Pleskem, může tam být například /dev/sda1, /dev/hda3 apod....) Pokud je ikonka na začátku řádku zelená pak to znamená, že jste nedosáhli limitu určeného pro monitorování. V případě tohoto příspěvku byl nastaven limit pro hlášení na zabrané 2 GB, a proto se na začátku zobrazuje ikonka červeným vykřičníkem. Současně byl odeslán email na adresu zadanou v konfiguraci
Nastavit lze 2 hodnoty
  1. velikost použitého prostoru (v příkazové řádce zjistíte za pomoci příkazu df -h)
  2. počet použitých inod (v příkazové řádce zjistíte za pomoci příkazu df -i)
obě hodnoty můžete nastavit buď v jednotkách (MB, GB, počet inod) nebo procentuálních - tzn. "varovat pokud bude obsazeno více než například 80%")

Podrobné nastavení se pak provádí v záložce Preferences.
Samozřejmě nemusíte monitorovat pouze zaplnění disku. Watchdog umí monitorovat mnohem více služeb. Ty nastavíte v záložkách "Services"