Konfigurace ASP.NET

Konfigurace ASP.NET na aktuálních webhostingových serverech s OS Windows Server 2019 :

- .NET 7 / 6 / 4.8 / 3.5 
   - Classic / Integrated mode*
   - FULL Trust level

- Dedicated Application Pool s plným oprávněním zápisu do prostoru webhostingu
   - CPU limit 25%
   - Memory limit 256MB*

* Po domluvě je možné toto nastavení upravit.

Přídavné komponenty: http://support.forpsi.com/KB/a2809/

Rozšíření:
Silverlight, MVC 1 až MVC 5, RiaServices, MS Charts, MS XML, OleDB, ODBC, AJAX, ADO, ADO.NET, MySQL Connector/Net, nPgsql

Na všech našich webhostingových serverech je možné využívat lokální State Server pro držení sessions v ASP.NET.