Jak přesunout službu z jednoho účtu do jiného

Níže uvedené postupy pro přesun služeb využijte pouze v případech, že není požadovaná služba v přehledu pro automatický přesun služeb, viz článek Automatický přesun služeb mezi dvěma zákaznickými účty

Pokud máte ve svém zákaznickém účtu více služeb (domény, webhosting ...) a potřebujete jednu či více z těchto služeb přesunout do jiného zákaznického účtu, je možné přesun provést jedním z níže uvedených postupů. Samotným přesunem domény mezi zákaznickými účty automaticky nedochází ke změně majitele na hlavním registru.

Cílový účet již existuje

Pokud cílový účet, do kterého chcete službu přesunout, již existuje, pak je nutné poslat žádost o přesun služby pomocí kontaktního formuláře - tiketu (postup k vytvoření) z obou zákaznických účtů (tedy jak z účtu aktuálního, tak z cílového). 

Žádost zašlete po přihlášení do účtu, ve kterém se přesouvané služby nacházejí. Žádost o přesun zašlete pouze přihlášeni do svého účtu, bez autorizace k účtu cílovému. Takovéto žádosti přidělíme ID číslo, které Vám zašleme v odpovědi zpět, a s tímto ID číslem si může o dokončení přesunu zažádat majitel cílového účtu. Podle ID čísla si pak dohledáme Vaší první žádost a autorizace k přesunu bude kompletní.

Žádost o přesun služby do jiného účtu může vypadat např. takto:

„Žádám o přesun domény a webhostingu priklad.cz z aktuálního účtu s loginem 987654AB.“

případně

 „Žádám o přesun domény a webhostingu priklad.cz z aktuálního účtu, ke kterému jsem autorizován, do účtu pana Nováka. Pan Novák si o dokončení přesunu zažádá z kontaktního formuláře svého účtu, do kterého se bude služba přesouvat.“


Cílový účet zatím neexistuje

Pokud cílový účet zatím neexistuje a Vy potřebujete službu pouze oddělit, např. do nového účtu z důvodu vlastní administrace služby, pak je nejprve nutné si nový účet založit. Formulář pro registraci nového zákazníka najdete na našich stránkách.

Zbytek je pak již shodný s postupem uvedeným výše.


Chci přesunout webhosting, ale neznám heslo do administrace


Pokud chcete přesunout webhosting a nemáte přístup do administrace, ale znáte heslo k FTP, pak postup pro vyřešení Vaší žádosti je následovný:
  1. Vaši žádost nahrajete na FTP nad složku www (nikoliv do složky www).
  2. A z nového druhého účtu nám zašlete autorizovanou žádost s informací o tom, že žádost je uložena na FTP.