Nefunguje přihlášení přes SSH

Pokud se nemůžete přihlásit na svůj virtuální server přes SSH, zkontrolujte předtím než kontaktujete Zákaznickou podporu, zda je služba spuštěna. To se provede v PowerPanelu po přihlášení k účtu root.

V levém menu klikněte ve skupině VPS Services na System services
Je-li u služby červený křížek, není spuštěna. V tomto případě SSH neběží, ani není automaticky nastartována při bootu serveru.

Opětovné spuštění služby (případně autostart) se zajistí kliknutím na název služby. Tlačítkem "Start service" se služba nastartuje a "Enable Autostart" zajistí, aby se po rebootu serveru služba spustila automaticky.