V čem se liší služba Balíček od samostatného webhostingu?

Služba Balíček je komplexní služba, která v sobě zahrnuje nejen webhostingovou část - poskytnutí webového prostoru na našem serveru podle objednané varianty, ale také registraci nového doménového jména.

Služba je poskytována na jeden rok.

V rámci služby Balíček lze zaregistrovat tyto domény (tld):
.cz, .eu, .sk, .cloud, .com, .net, .org, .biz nebo .info

Vzhledem k povaze služby Balíček, u které je doména s webhostingovou částí pevně spjata, je u této služby omezená možnost změny DNS serverů domény zaregistrované v rámci Balíčku (více info zde). DNS servery jsou poskytovány výhradně Provozovatelem. U samostatně registrované domény je k dispozici plná editace DNS záznamů vč. změny DNS serverů z administrace zákaznického účtu.

Samostatný webhosting lze využít i pro jinou doménu (např. pokud původní doména expiruje) formou přejmenování - na rozdíl od služby Balíček, která je vázána na konkrétní doménu.

Varianty webhostingů a varianty Balíčků mají z hlediska webhostingu totožné parametry, z tohoto důvodu názvy variant Balíčků vycházejí z názvů variant samostatných webhostingů.

Balíček lze při prodloužení služby na další období rozdělit na dvě samostatné služby, webhosting a doménu, ale opačný postup možný není. Naopak obnova samostatného webhostingu po jeho zrušení je do doby stanovené ve smluvních podmínkách možná, ale obnova Balíčku, jako komplexní služby, po jeho zrušení již možná není.