Konfigurace PHP

Konfigurace PHP na aktuálních webhostingových serverech s OS Windows Server 2019:

- PHP 8.1
- max_execution_time  90 sec
- memory_limit 256MB
- upload_limit 128MB

Programovací jazyk PHP je na serverech s OS Windows pouze doplňkovým jazykem vedle primárních ASP a ASP.NET. Při primárním používání PHP aplikací doporučujeme vždy zvolit Linuxový server (Apache).
PHP na serverech s OS Windows může mít horší odezvu a chování některých funkcí může být odlišné, než je tomu na serverech s OS Linux.