Více ASP.NET aplikací na webhostingu

Aplikační adresáře umožňují zákazníkům provozovat více nezávislých ASP či ASP.NET aplikací v jednom prostoru webhostingu. Nastavení aplikačních adresářů je možné provádět pomocí Control Panelu. Počet aplikačních adresářů je omezen dle zvolené varianty webhostingu.

Upozornění!
Pokud provozujete ASP.NET aplikaci v rootu (standardně adresář /www) a zároveň chcete provozovat odlišnou ASP.NET aplikaci v aplikačním podadresáři, můžete narazit na problém, kdy aplikace z aplikačního adresáře bude neustále načítat informace z hlavního web.config souboru. V tomto případě je potřeba v hlavním web.config souboru zakázat dědění pro "podřízené" aplikace. Toho docílíte tím, že sekci system.web uzavřete do sekce location, které zakážete dědění pro "podřízené" aplikace.

Výsledek hlavního web.config souboru bude poté vypadat takto :
 
<location path="." inheritInChildApplications="false">
     <system.web>
    ....
    .. obsah sekce system.web ..
    ....
     </system.web>
</location>


Více informací o tomto problému naleznete např. zde :
http://codeblog.shawson.co.uk/stop-the-web-config-being-inherited-by-child-applications-in-sub-folders/