Přídavné ASP a ASP.NET komponenty

Na všech našich webhostingových serverech s OS Windows Server je možné využívat následující přídavné ASP a ASP.NET komponenty :

- Persits AspEmail (http://www.aspemail.com/)
- Persits AspJpeg (http://www.aspjpeg.com/)
- Persits AspUpload (http://www.aspupload.com/)
- Persits AspPDF (http://www.asppdf.com/)

- ASPSmartUpload (http://www.aspsmart.com/)
- w3JMail (http://www.dimac.net)

- ISAPIRewrite3 (http://www.helicontech.com/isapi_rewrite/)

Na uvedených URL a v dolní části tohoto příspěvku naleznete potřebné manuály, ukázkové skripty a Assembly pro využívání komponent v ASP a ASP.NET aplikacích. V případě ASP.NET přidejte Assembly do Vaší aplikace jako Referenci a umístěte ji na webhostingu do adresáře /bin.

Ukázkové skripty a potřebné assembly pro komponenty Persits : https://support.forpsi.com/attachments/persits-examples.zip