Zálohy webu přístupné přes FTP

Pokud máte aktivovanou službu "Zálohy webu", budou na FTP dostupné zálohy souborů z webového serveru. Zálohy webu jsou automaticky dostupné pro všechny nabízené varianty webhostingů.

Zálohy jsou prováděné vždy v nočních hodinách, popis systému záloh najdete v článku "Jak často je prováděna záloha dat".

Vedle denní jsou k dispozici i dvě týdenní zálohy, prováděné např. v pondělí a čtvrtek.

Zálohy lze stáhnout po přihlášení k FTP. Je-li služba aktivní, objeví se kromě standardních složek i složka backups-forpsi:
Po jejím otevření se objeví složky se zálohami.

 
 
Pozn.: V závislosti na nastavení konkrétního serveru nemusí být zálohován obsah adresářů "tmp" a "stat". Přístup k zálohám byl spolehlivě ověřen z následujících FTP klientů:

Total Commander
Google Chrome
Mozilla Firefox
FileZilla
CuteFTP
SmartFTP
Krusader
lftp
gftp