Změna údajů u kontaktu domény .CZ

Změnu údajů u kontaktu v centrálním registru (CZ.NICu) je možné provést pomocí formuláře dostupného na našich stránkách http://www.forpsi.com/.

Dostanete se k němu následovně:

  1. Zobrazte si stránky http://www.forpsi.com/
  2. Klikněte na horní liště na záložku domény.
  3. V levém menu klikněte na odkaz Správa .CZ domén.
  4. Vpravo dole v poli Změny objektů klikněte na druhý odkaz Změna údajů objektu (doména, kontakt, NSSET).


Platnost AUTH-ID je pouze 14 dní.  


Přímý odkaz na formulář naleznete zde: https://objednavka.forpsi.com/domain/edit-cz-object.php

Ve formuláři vyberte typ objektu, který potřebujete změnit (kontakt). Do určené kolonky vepište idetifikátor kontaktu a klikněte na tlačítko "odeslat požadavek".

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

V dalším kroku zadejte potřebné autorizační heslo ke kontaktu - neznáte-li ho, můžete si ho nechat zaslat na kontaktní mail daného kontaktu pomocí tlačítka nevím heslo.

 __________________________________________________________________

Máte-li potřebné heslo k dispozici, po jeho zadání ve formuláři budete mít k dispozici přímou editaci detailů kontaktu. Můžete změnit již neaktuální informace ve svém kontaktu, změna se projeví okamžitě. V kontaktu nelze měnit právní formu, pokud se jedná o právnickou osobu pak ani název firmy (organizace). Pokud potřebujete změnit název firmy, pak je nutné založit nový kontakt.

Nedoporučujeme uvádět kontaktní email majitele stejný jako je doména (například: u domény vasedomena.cz nedoporučujeme uvádět kontaktní mail info@vasedomena.cz). Pokud totiž dojde ke znefunkčnění domény z jakéhokoliv důvodu (expirace domény, pozdní prodloužení, nefunkčnost DNS záznamu....), mohou nastat komplikace - nebude Vám fungovat kontaktní email u domény a nebude možné provést ani úpravu kontaktních údajů, jelikož majitel neobdrží AUTH-ID, které je k editaci zapotřebí.


__________________________________________________________________________________


Pro získání ID si otevřete stránku http://www.nic.cz/. Do pole “vyhledávání v registru” napište jméno své domény. Po vyplnění bezpečnostního kódu CZ.NIC zobrazí kompletní údaje o Vaší doméně, a to i s identifikátory kontaktů u domény vedených - viz obrázky (výsledné ID kontaktu je podtrhnuté červeně). Toto ID můžete vložit do předchozího formuláře a zároveň si také můžete nechat zaslat heslo pro autorizaci změny.

 

Co dělat v případě, že mail pro odeslání autorizačního hesla není funkční:

Pokud email, na který si můžete nechat heslo pro autorizaci poslat, nefunguje, je nutné použít formulář na CZ.NICu a nechat si heslo zaslat na email jiný. Takto vygenerovanou žádost je pak nutné vytisknout a s úředně ověřeným podpisem subjektu v kontaktu poslat na adresu centrálního registru (Zákaznická podpora, CZ.NIC, z. s. p. o., Americká 23, 120 00 Praha 2). Na jejím základě Vám CZ.NIC pošle heslo na jiný mail (který definujete do žádosti). Jakmile heslo obdržíte na jiném mailu, můžete pokračovat klasickým způsobem popsaným výše.

formulář pro zaslání hesla na jiný mail je zde -> https://www.nic.cz/whois/send-password/

  • Jako typ objektu zvolte “kontakt”;

  • Jako identifikátor napište ID kontaktu;

  • Jako způsob zaslání zvolte “jiný email - použiji notářsky ověřenou žádost”.


Nedoporučujeme uvádět kontaktní email majitele stejný jako je doména (například: u domény vasedomena.cz nedoporučujeme uvádět kontaktní mail info@vasedomena.cz). Pokud totiž dojde ke znefunkčnění domény z jakéhokoliv důvodu (expirace domény, pozdní prodloužení, nefunkčnost DNS záznamu....), mohou nastat komplikace - nebude Vám fungovat kontaktní email u domény a nebude možné provést ani úpravu kontaktních údajů, jelikož majitel neobdrží AUTH-ID, které je k editaci zapotřebí, vizte: https://support.forpsi.com/kb/a2411/jak-zvolit-kontaktni-email.aspx